Stories

Steenhuize-Wijnhuize

Faces in Home Places
Starring : Steenhuize – Wijnhuize, 2015.

12.38 km² paal en perk.
Royaal in het midden: het kasteel.
Spaarzaam errond: de bakker, het café, het restaurant, de frituur, de chocolatier, de apotheker.
En de sportzaal met kantine. Of is het de kantine met sportzaal? Met bier en plezier.
Straatnamen die klare wijn schenken, onder andere:
de grillige Krommestraat,
de licht glooiende Bergestraat,
de Winkelstraat zonder winkelstraat,
de Gentweg die, zoals alle wegen, ontegensprekelijk naar Rome leidt,
en de Kloosterberg, met God aan de top, en de Kerk als Zijn eenzame vertegenwoordiger.
2315 potentiële kerkgangers.
Mensen die klare taal spreken: een kat wordt soms een poes genoemd maar voor de rest is 1 plus 1 altijd 2.
Alles is wat het lijkt. Aan de buitenkant.
Daarom, deze portretten, uitgelicht, aan de buitenkant.
Een gevel, een tuin, of beide. Een huis, met of zonder kruis.
In ieder geval: met zijn welwillende bewoner, waarvoor duizend maal en meer dank.
Yvonne: ‘Ja maar wat is juist de bedoeling? Dat komt toch niet in de gazet hé?’
Willy: ‘Wacht meiske laat me eerst ne keer mijne kiel aandoen.’
Rik: ‘Ge zult zien als ge niet moogt lachen dat ge dan moeilijk serieus kunt blijven.’
Also starring: Jan, een andere Jan, Erna, Maurice & Maria, Eric, Wilfried.
Hun welwillendheid verstild in een portret.
Gedrongen tussen Vlaamse Ardennen en Pajottenland, tussen mossel en vis.
Met echt vlees in de kuip. En op de pan. Met blauw en geel aan de top, zoals op de beste zomerdagen.
Met vriendelijke groeten…van Steenhuize-Wijnhuize.